1. Ταυτότητα της επιχείρησης

Το www.dunkmantips.com είναι μία ηλεκτρονική σελίδα αθλητικής ενημέρωσης, ειδησεογραφίας και ανάλυσης αγώνων. Η ως άνω ηλεκτρονική σελίδα δραστηριοποιείται στο χώρο των σπορ και ειδικότερα της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ). Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα www.dunkmantips.com υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.dunkmantips.com αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων χρήσης. Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης/Συνδρομητής επιθυμεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα www.dunkmantips.com συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο ιστότοπος www.dunkmantips.com με έδρα την Βουλγαρία, παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες συνδρομητών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι συνδρομητές παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι συνδρομητές συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.dunkmantips.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι συνδρομητές ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το www.dunkmantips.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των συνδρομητών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Το www.dunkmantips.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και συνδρομών του. Αυτό θα συμβαίνει με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/συνδρομητές. H ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε χρήστη εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης του συνδρομητικού πακέτου διανέμει τον κωδικό του σε τρίτα άτομα. Η ιστοσελίδα www.dunkmantips.com έχει δημιουργήσει λογισμικό σε Νόμιμη χρήση για να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των Συνδρομητικών του Περιοχών ώστε να αποφεύγονται διπλοχρησιμοποίηση των κωδικών που έχουν διανεμηθεί. Ο χρήστης/συνδρομητής/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.dunkmantips.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/συνδρομητές που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας www.dunkmantips.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού χώρου, είναι ιδιοκτησία της ανωτέρω ιστοσελίδας και της εταιρίας PROGNOSIS LTD και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Βουλγαρικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της συνδρομής, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η επίδειξη, η αλλαγή, η μετάδοση, η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του www.dunkmantips.com. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού χώρου του www.dunkmantips.com ανήκει εξ ολοκλήρου στο διαχειριστή και διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας www.dunkmantips.com

3. Τρόποι πληρωμής

Το www.dunkmantips.com συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους φορείς συναλλαγών το Paypal & τις τράπεζες για την επεξεργασία των πληρωμών και έτσι δεν μπορεί να κρατήσει στοιχεία σας, μια και δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος μεταξύ της δικής σας συναλλαγής και της εταιρείας που επεξεργάζεται τις συναλλαγές.

4. Αποκλεισμός Ευθύνης – Υποχρεώσεις

Το www.dunkmantips.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια από οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού χώρου και/ή υπηρεσιών και/ή στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν και συνηγορεί ότι εφόσον δεν υπάρχει Στρατιωτική απειλή –Τρομοκρατική επίθεση – Σεισμοί – και γενικά Καταστροφές όπου δεν ευθύνεται, θα παρέχει υπηρεσίες τουλάχιστον 20 ημέρες τον μήνα. Οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται με τουλάχιστον 2 κάρτες προσέγγισης ανά μέρα κατά το διάστημα των 15 αυτών ημερών. Ο μήνας λογίζεται σε 30 ημέρες. Οι Επισκέπτες – χρήστες – πελάτες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των πληροφοριών. Οι διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δε θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. Το www.dunkmantips.com δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφού αυτές είναι πέρα από τον δικό της έλεγχο. Είστε υπεύθυνοι για την μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.

5. Προστασία Ανηλίκων

Το www.dunkmantips.com απαγορεύει αυστηρά την χρήση των υπηρεσιών του σε άτομα που είναι κάτω των 21 ετών (ανήλικοι) και υπογραμμίζει ότι η χρήση των υπηρεσιών του προσφέρεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ενήλικες. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του www.dunkmantips.com από ανηλίκους την ευθύνη έχουν αποκλειστικά και μόνον οι κηδεμόνες αυτών των χρηστών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά από τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου αλλά και από πολλών άλλων ιστοσελίδων του διαδικτύου.

6. Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP (π.χ. 192.168.312.8) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.dunkmantips.com : Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του www.dunkmantips.com (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και μόνο. Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.dunkmantips.com δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

7. Απαγορεύονται:

H αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η διανομή, η προώθηση, η μεταβίβαση, η τροποποίηση, η αντιγραφή ολική ή μερική ή περιληπτική, η διασκευή, η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε σκοπό, η μετάδοση, η πώληση και η απόδοση του περιεχομένου του ιστοτόπου του παρόντος website, με οποιοδήποτε τρόπο και χωρίς την έγγραφη προκείμενη άδεια του εκδότη ή των εκδοτών ή του συνεργάτη ή των συνεργατών, καθώς και η παράφραση και η αναδημιουργία παραγώγων έργων που βασίζονται στο παρόν περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και το υπάρχον φωτογραφικό ή διαφημιστικό υλικό του www.dunkmantips.com. Τα αναγραφόμενα στοιχεία, οι πληροφορίες και ότι υλικό υπάρχει μέσα στον ιστότοπο του www.dunkmantips.com, μπορούν να εκληφθούν ως αναξιόπιστα, ανακριβή, και μη αληθή, και διατίθενται αποκλειστικά και εξυπηρετώντας καθαρά την ενημέρωση του κάθε χρήστη. Το έγγραφο, φωτογραφικό ή διαφημιστικό υλικό του www.dunkmantips.com έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, καθώς μπορεί να μεταβάλλεται και να τροποποιείται οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Οι εκδότες, οι αρθρογράφοι, οι δημοσιογράφοι, και οι όποιοι συνεργάτες που μπορεί να συμμετέχουν στην δημιουργία έγγραφου υλικού για λογαριασμό του ιστοτόπου του www.dunkmantips.com, δε φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση έμμεσης ή άμεσης απώλειας ή και μελλοντικής ζημίας, απεναντίας, διατηρούν οι ίδιοι δικαίωμα αστικής αποζημίωσης ή ποινικής δίωξης (ανάλογα με το αδίκημα) σε βάρος οποιουδήποτε τυχόν δυσφημήσει ή συκοφαντήσει ή παραπληροφορήσει ή θα παραποιήσει προφορικά το όποιας μορφής περιεχόμενο του www.dunkmantips.com

Η χρήση των στοιχείων είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διατίθεται για αυτόν το σκοπό και μόνον. Οι συνέπειες για όποιον ή όποιους, και με οποιαδήποτε μορφή παρουσίας (φυσικού προσώπου ή εταιρίας) παραπέσουν έναντι της υποχρεωτικής οροθέτησης του εν λόγω ιστοτόπου, διώκονται στα Ελληνικά ποινικά ή αστικά δικαστήρια και μόνον, ενώ η εκμετάλλευση χωρίς την άδεια του εκδότη ή των εκδοτών ή συνεργατών, επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις δυνάμενες να ασκηθούν και εις βάρος των υπαιτίων, χωρίς να αποκλείεται αποζημίωση για παραποίηση υλικού και διαφυγόντα κέρδη, και πάντοτε σύμφωνα με τα άρθρα και τους κώδικες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το www.dunkmantips.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσεις του παρόντος web site ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ενημερώνοντας απλώς την φόρμα με τις νομικές πληροφορίες.

8. Cookies

Η ιστοσελίδα www.dunkmantips.com δύναται να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε στο PC στο Smartphone & το tablet σας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας αλλά και για ποιούς λόγους τα χρησιμοποιούμε. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωσή σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του www.dunkmantips.com, τη σωστή περιήγηση σας, την εύκολη σύνδεσή σας και την ομαλή μετακίνησή σας στις επιμέρους σελίδες του. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του www.dunkmantips.com και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δική σας εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο του www.dunkmantips.com.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  1. Αναγκαία Cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.
  2. Cookies Analytics: Αυτά τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.dunkmantips.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του www.dunkmantips.com, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Prognosis LTD που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Prognosis LTD επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο http://dunkmantips.com/epikinonia/

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακής πύλης και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της διαδικτυακής πύλης από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Βουλγαρικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της διαδικτυακής πύλης παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 

English Version:

1. Identity of the company

www.dunkmantips.com is an online sports information, news and match analysis website. The aforementioned website is active in the field of sports and especially basketball. The existing and any new services included in the website www.dunkmantips.com are subject to these terms and conditions of use. Visiting the website www.dunkmantips.com constitutes for visitors unconditional acceptance of the terms & conditions of use. If the Visitor/User/Subscriber wishes to register on the www.dunkmantips.com Website, he/she agrees to provide true, accurate, valid and complete information regarding the information requested and to maintain and diligently update his/her registration details to keep them true, accurate, valid, up-to-date and complete.

The website www.dunkmantips.com, based in Bulgaria, provides subscriber services to its users, upon acceptance of the terms of use and completion of the registration process. Subscribers remain solely responsible for all operations carried out under their personal password, username and their user account in general. Subscribers agree to notify www.dunkmantips.com immediately of any unauthorized use of their account and any actual and/or potential security breach. Also, subscribers are solely responsible for the careful use of their account and the formal logout of their account at the end of each use. www.dunkmantips.com is not liable for any damage or loss resulting from the failure of subscribers to respect and follow this clause. www.dunkmantips.com reserves the right to modify or temporarily or permanently terminate part or all of its services and subscriptions. This will occur with or without notice to users/subscribers.The website reserves the right to deny access to a user if it finds that the user of the subscription package distributes his/her password to third parties. The website www.dunkmantips.com has created software in Legal Use to monitor the smooth progress of its Subscription Areas to avoid duplicate use of the codes distributed. The user/subscriber/customer understands and accepts that www.dunkmantips.com reserves the exclusive right to terminate the use of his/her access code(s) to its services and/or discontinue the provision of its content to users/subscribers who it believes have violated the letter and spirit of these Terms of Use.

2. Copyright

Except for the expressly mentioned exceptions, the copyright and the content of the www.dunkmantips.com website including images, graphics, photographs, drawings, texts, services provided and generally all files of this website are the property of the above mentioned website and PROGNOSIS LTD and are protected by the relevant provisions of the Bulgarian Law, European Law and international conventions and treaties. During or after the end of the subscription, it is forbidden to use, reproduce, copy, publish, display, change, transmit, or in any way exploit any part of the content of the services without prior written permission of www.dunkmantips.com.The entire content and services of the www.dunkmantips.com web site belong entirely to the administrator and are available strictly for personal use. The subscriber understands and accepts that he/she is not granted the right to reproduce, copy, sell, resell and/or commercially exploit in any way all or part of the content of the www.dunkmantips.com website.

3. Payment methods

www.dunkmantips.com works with the most trusted payment processors Paypal & banks to process payments and thus cannot hold your details, since it is not directly involved between your transaction and the company processing the transactions.

4. Exclusion of Liability – Obligations

www.dunkmantips.com is not liable for any damage or loss from any use of the website and / or services and / or data contained therein and agrees that unless there is no Military threat – Terrorist attack – Earthquakes – and generally Disasters where it is not liable, will provide services at least 20 days a month. These services shall be identified by at least 2 approach cards per day during these 15 days. The month is counted in 30 days. Visitors – users – customers use the services provided with the responsibility of cross-checking the information. Links to other websites are offered solely for the convenience of the Visitors and should not be construed in any way as an endorsement, recommendation or approval. www.dunkmantips.com accepts no responsibility for the content of such websites, for the protection of personal data as they are beyond its control. You are responsible for reading and accepting the terms and conditions of use of such websites.

5. Protection of minors

www.dunkmantips.com strictly prohibits the use of its services to persons under 21 years of age (minors) and emphasizes that the use of its services is offered EXCLUSIVELY to adults. In case of use of the services of www.dunkmantips.com by minors, the responsibility is solely that of the guardians of these users, who have the obligation to protect children from the services of this website and from many other internet sites.

6. IP address

The IP address (e.g. 192.168.312.8) is determined by the Internet Provider of the connection through which the visitor’s/user’s PC has access to the Internet and then to www.dunkmantips.com : The IP address is kept for technical reasons, as well as for issues related to the security of www.dunkmantips.com’s systems (server, data base, network, etc.), while at the same time it is used for the collection of statistical data only. The IP of the user accessing the pages of www.dunkmantips.com may be handed over to the competent police or judicial authorities, if requested, in the event that the user commits acts or publishes content that violate the laws of the State.

7. Prohibited:

Reproduction, republication, distribution, promotion, transfer, modification, copying in whole or in part or in summary, adaptation, exploitation for any purpose, transmission, sale and performance of the content of the website of this website, in any way and without the prior written permission of the publisher or publishers or the contributor or contributors, as well as the paraphrase and recreation of derivative works based on the present website content, as well as the existing photographic or advertising material of www. dunkmantips.com. The data, information and material contained within the www.dunkmantips.com website may be construed as unreliable, inaccurate, and untrue, and are provided solely and purely for the information of each user. The documentary, photographic or promotional material on www.dunkmantips.com is purely informational in nature and purpose, and may be changed and modified at any time and for any purpose.

8. cookies

The website www.dunkmantips.com may use cookies. Cookies are pieces of information in the form of very small text, stored in the browser you use on your PC on your Smartphone & tablet (Chrome, Mozilla Firefox etc.), helping the more efficient operation of our site. Cookies in no way cause damage to users’ computers, nor to the files stored on them. The information stored in cookies is used for identification & optimization purposes. We consider it important that you know what cookies we use on our website and for what purposes we use them. Our aim is to keep you properly informed, but also to provide you with a better browsing experience on our website.

9. Protection of Personal Data

During your visit to the pages of www.dunkmantips.com you may be asked to provide personal data concerning you (name, last name, profession, e-mail address, shipping address, etc.), generally in order to process your orders or to provide our services. Any personal data that you provide anywhere on the pages and services of www.dunkmantips.com, are kept exclusively and only for reasons relating to your transactions with us, to improve the services provided and to ensure the operation of the respective service and may not be used by any third party (except where provided by law to the competent authorities only).

In any case, the employees of Prognosis LTD who have access to your personal data are specific and unauthorized persons are prohibited from accessing your personal data. All reasonable steps have been taken to secure your data. Your personal data in extremely rare and special cases may also be disclosed to Prognosis LTD’s affiliated companies in order to support, promote and perform your business relationship with us, but always under conditions that fully ensure that your personal data is not subject to any unlawful processing.

10. Applicable law and other terms

The above terms and conditions of use of the portal, as well as any modification or change thereof, are governed by national law, Community law and the relevant international treaties. Any provision of the above terms that is found to be contrary to the aforementioned legal framework or is rendered invalid, shall automatically cease to be valid and shall be removed from the present, without in any way affecting the validity of the other terms. The present constitutes the entire agreement between the operator of the portal and the visitor/user of its pages and services and is binding only on them. No modification of these terms will be taken into account and will not form part of this agreement, unless it has been expressed in writing and incorporated herein.